Vysokotlakový čistič je zariadenie pre rýchle a účinné čistenie vozidiel, strojov, lodí, budov a pod.. Prilepené nečistoty sa odstraňujú za použitia čistej vody a chemických detergentov. Pri práci s chemickými detergentmi používajte len také, ktoré sú biologicky odbúrateľné. Motory vozidiel čistite len v priestoroch vybavených otvormi na olej.

TECHNICKÉ PARAMETRE

  • Max. prietok: 4,8 l/min
  • Príkon: 1 400 W
  • Napätie / frekvencia: 230 V/50 Hz
  • Tlak: 70 bar
  • Max. teplota vody: 40 °C
  • Max. tlak: 105 bar
  • Motor: elektrický