Estetická forma lepu s farebnou potlačou. Je vhodný na použitie na viditeľných miestach, v kuchyni a všade tam, kde z estetických dôvodov nechceme používať tradičnú palicu. Môžete ho umiestniť na sklo, dlaždice, hrnce, v oblasti skladovania ovocia a pod. Účinne to zachyti mušky, ovocné mušky a iný lietajúci hmyz. Špeciálna formulácia lepidla rozširuje svoju výkonnosť na niekoľko mesiacov.