Pasta na likvidáciu myší vo vnútri budov a likvidáciu potkanov vo vnútri a okolo budov.