1) Letné rez ovocných stromov
2) Výber hrablí
3) Zavlažovanie záhonov