Jedným zo špecifických znakov králika je osrstenie nášľapných plôch končatín, pričom tento jav je medzi cicavcami pomerne ojedinelý. Medzi chovateľmi králikov, najmä výstavných, sú však známe aj prípady, keď dochádza ku vzniku tzv. otlakov. Tie môžu narušiť pohyb zvierat a v prípade, že nebudú liečené, môžu spôsobiť veľké zdravotné komplikácie.

Ako to vyzerá?

Otlaky na končatinách sa môžu prejaviť v rôznej miere. V prvej fáze nemusia byť zreteľne viditeľné a sú skryté pod srsťou. To sa dá označiť za kritické štádium, keďže ľahko uniknú pozornosti chovateľa. V nasledujúcej fáze dochádza k zrednutiu a vypadaniu chlpov, stuhlosti a sčerveneniu kože s bolestivosťou nášľapných plôch končatín. V pokročilých fázach choroby králik často nemá tendenciu k pohybu. Častejšie bývajú postihnuté panvové končatiny, ale ani hrudné končatiny nie sú, najmä v poslednom čase, prílišnou výnimkou.

 

Na vzniku tzv. chronickej pododermatitídy sa môže podieľať celý rad genetických a vonkajších faktorov, ktoré je potrebné zvážiť v rámci „boja s otlakmi“. Za najpodstatnejšie možno označiť napríklad:

Plemeno

K prejavom otlakov sú vnímavé najmä ťažšie plemená králikov. Ďalej sú to krátkosrsté (rexovité) plemená. Práve pri týchto skupinách plemien preto možno odporučiť skôr plnú než roštovú podlahu.

Kondícia zvierat

Prípady otlakov sa vyskytujú častejšie u obéznych králikov s nevhodným zložením kŕmnej dávky či neadekvátnou kŕmnou technikou (prekrmovanie).

Vek zvierat

V chovateľskej praxi sa s otlakmi stretávame najmä u dospelých a starších králikov. Prípady klinického prejavu otlakov u mláďat sú ojedinelé.

Technologický charakter podláh

Výskyt otlakov je tradične prisudzovaný technologickej konštrukcii podlahy ustajňovacieho priestoru s tým, že často sa v tomto smere vytýka roštová podlaha, nemusí to však platiť výhradne. Roštová podlaha jednoznačne zabezpečuje výrazne vyššiu zoohygienickú úroveň. Rošty môžu byť vyrobené z rôznych materiálov – najčastejšie kovu či plastu. Zvlášť v prípade roštov z plastu hrá podstatnú rolu kvalita (tvrdosť) a tvar (povrch) plastu, a to aj s ohľadom na prípadný nežiaduci okus králikmi. Pri kovových roštoch možno odporučiť inštaláciu plastovej ochrannej vložky, ktorá pokryje kovové drôty, čím čiastočne možno obmedziť či znížiť výskyt otlakov.

Vlhkosť a teplota substrátu

Riziko výskytu otlakov výrazne zvyšuje nežiaduca zvýšená vlhkosť a teplota podstielky a následná možnosť ich sekundárnej infekcie. Predovšetkým v letných mesiacoch je vhodné častejšie čistiť koterce, aby králiky mali zabezpečenú relatívne suchú podstielku.

Zdravotný stav pazúrikov

Pomerne málo diskutovanou témou, ktorá má vplyv na výskyt otlakov u králikov, je dĺžka a zdravotný stav pazúrikov. Nezastrihnuté, dlhé pazúriky krivia prsty králika, dochádza k nesprávnemu zaťaženiu končatiny a bolestivej chôdzi (hlavne u obéznych jedincov), pričom sa zvyšuje riziko výskytu či modulácie otlakov.

Individualita zvieraťa

Ako zásadný aspekt možno označiť i samotnú individualitu zvieraťa. Z praxe sú nezriedka známe prípady, keď sa otlaky vyskytli len u niekoľkých králikov – súrodencov z jedného hniezda, aj keď boli ustajnené v rovnakom technologickom systéme s podobným kŕmením.

V tomto smere je teda podstatné nielen ustajnenie a kŕmenie, ale aj vykonávanie dôslednej selekcie zvierat, ktoré hodláme ďalej využiť v chove.

Zdroj: www.energyshobby.sk