V tomto roku zažívame niekoľko veľmi sparných dní. Vysoké teploty neprospievajú chovným králikom a spôsobujú im tepelný stres. Existuje niekoľko odporúčaní, ako tento negatívny stav eliminovať a udržať zvieratá v dobrej zdravotnej kondícii.

Teplotné optimum je pre dospelého, zdravého králika približne 15 – 17 °C. Králik bez väčších problémov dokáže regulovať svoju telesnú teplotu v prostredí, v ktorom je teplota vzduchu približne 5 až 22 °C. Pri vyšších alebo nižších teplotách je nutné významné zapojenie termoregulačných mechanizmov, ktorými sa králik ochladzuje (v teplejšom prostredí) alebo sa snaží zahriať (v chladnejšom prostredí). Z hľadiska prirodzenej životnej stratégie králik oveľa lepšie znáša nižšie než vyššie teploty. Vzhľadom na to, že sa nemôže efektívne potiť, má len obmedzené možnosti termoregulácie v letnom období. Z praxe drobného chovu králikov možno odporúčať tieto príklady eliminácie pôsobenia tepelného stresu.

  • Stanovisko králikárne

Vonkajšiu králikáreň je vhodné umiestniť podľa možností do trvalého tieňa (napr. pod veľký strom, pod presahujúcu strechu a pod.). Ak to konkrétne chovateľské a priestorové podmienky umožňujú, priečelie králikárne smerujeme na východ až juhovýchod. Na králiky bude priamo dopadať len mierne ranné slnečné svetlo. Zdá sa, že najideálnejšie je využitie starých poľnohospodárskych stavieb (stodoly) s vysokou kubatúrou vzduchu a tendenciou udržať relatívne nemennú mikroklímu.

  • Izolačný materiál na streche králikárne

Pri stavbe vonkajšej králikárne by sa nemalo podceňovať použitie izolačného materiálu medzi strechou králikárne a stropom horného koterca. Osvedčila sa dôkladne inštalovaná sklená vata či dostatočná vrstva polystyrénu. Tým znížime množstvo tepla prenikajúce cez strechu (nezriedka bohužiaľ plechovú, ktorá sa rýchlo zahreje) do priestoru koterca.

  • Častejšie čistenie kotercov s plnou podlahou

Pri realizácii plných podláh s podstielkou v kotercoch postupne dochádza k hromadeniu použitej podstielky. V prípade menej častého čistenia kotercov sa v letnom období substrát podstielky sám zahrieva a králika tak ohrozuje teplo nielen zo vzduchu, ale aj od podlahy. Preto je v lete vhodné častejšie (1× týždeň) čistenie kotercov. Králiky tak budú aj vo väčšej čistote (hlavne svetlo sfarbené plemená).

  • Reprodukčný pokoj

Gravidné králice a králičky po pôrode majú vyššiu úroveň metabolizmu, a sú teda náchylnejšie na pôsobenie (nielen) tepelného stresu. Preto je jedným z odporúčaní obmedzenie pripárovania králikov. Okrem toho v letnom období majú králice prirodzene horšiu schopnosť gravidity.

  • Inštalácia tzv. odpočívadiel

Vynikajúcou a lacnou prevenciou proti tepelnému stresu sú tzv. odpočívadlá. Ide o dosky široké približne 15 – 25 cm (podľa plemena), umiestnené asi 20 cm nad zemou v zadnej časti koterca. Králiky ich s obľubou využívajú na odpočinok a ochladenie. Odpočívadlá môžu byť plné alebo perforované.

  • Zvlhčenie vzduchu

Teplota a vlhkosť vzduchu sú neoddeliteľne spojené a pôsobia spoločne. V horúcich letných dňoch, keď je vlhkosť vzduchu nižšia (asi 40 – 50 %) sa osvedčilo dôkladné pokropenie priestoru pred priečelím králikárne, 2× až 3× za deň. Odparujúca sa voda má ochladzujúci pocitový efekt.

Zdroj: www.energyshobby.sk